Matcher

Spilleplan

Dag

Matchform/sponsor

Dato

Start-tid

Gunstart

DGU-Tællende

Race- ranking

Onsdag

Mixed-startmatch

29.3.2017

13:00

Omvendt gunstart

-

-

  5.4.2017

14:30

x

ja

Tællende

-

Golf Bolig Murcia v/Steen Hamburger

12.4.2017

14:30

x

ja

Dobb. tællende

-

Suenson

19.4.2017

15:00

x

ja

Dobb. tællende

-

Golf Experten

26.4.2017

15:00

x

ja

Dobb. tællende

-

  3.5.2017

10:30

  ja

Dobb. tællende

Tirsdag

Barsebäck ude

9.5.2017

10.30

  -

-

Onsdag

  10.5.2017

10.30

  ja

Tællende

-

John Nielsen / Mixed

17.5.2017

16:00

x

ja

Dobb. tællende

-

Klaus Rygaard Ure & Smykker

24.5.2017

14:00

x

ja

Dobb. tællende

Onsdag

KIK-match

31.5.2017

15:00

x

-

Nej

-

  7.6.2017

10.30

  ja

Tællende

-

D’Bramante1928

14.6.2017

10.30

  ja

Dobb. tællende

-

Under Amour

21.6.2017

16:00

x

ja

Dobb. tællende

-

Eclectic

28.6.2017

10.30

  -

Nej

-

Eclectic

5.7.2017

10.30

  -

Nej

-

Eclectic

12.7.2017

10.30

  -

Nej

-

Eclectic

19.7.2017

10.30

  -

Nej

-

Eclectic

26.7.2017

10.30

  -

Nej

-

Eclectic

2.8.2017

10.30

  -

Nej

-

Barsebäck hjemme

9.8.2017

10.30

  -

-

-

  16.8.2017

10.30

  ja

Tællende

-

Herreklubben 23.8.2017

10:30

  ja

Tællende

-

 RAFN-LARSEN-MAZDA & ISUZU 

30.8.2017

14:30

x

ja

Dobb. tællende

-

Herreklubben

6.9.2017

14:30

x

ja

Tællende

-

Herreklubben

13.9.2017

14:00

x

ja

Tællende

-

Advokatfirma Per Bruhn og Partner 20.9.2017

14.00

x

ja

Dobb. tællende

-

Sidste Match / Slå Et Slag For Kuglerne/Bryghuset Braunstein 

27.9.2017

14:00

x

ja

Dobb. tællende

Lørdag

Mixed-afslutning

14.10.2017

13:00

Omvendt gunstart

-

Eclectic 2017 Resultater

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser gældende fra den 29. marts 2017

Generelle Turneringsbestemmelser for Herreklubben

Alle turneringer afvikles efter Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews regler samt de til enhver tid gældende lokale regler.

Der kan afholdes turneringer, hvor der kan være opstillet særlige propositioner. Propositionerne vil altid være tilgængelige på Herreklubbens hjemmeside. Når intet andet er oplyst, vil det altid være HK’s generelle turneringsbestemmelser, som anført nedenfor, der er gældende. Herreklubben

Deltagere
Herreklubben Turneringer er åbne for aktive medlemmer af Simons Herreklubben eller gæster med EGA-handicap.

Tilmelding og starttid
Turneringer afvikles fra gul/hvid tee og gældende er kun lokale regler, der er meddelt på scorekort eller ved opslag fra Turnerings- og/eller Baneudvalget. Overtrædelse af lokale regler medfører straf.

Tilmelding skal ske på www.herreklubben.dk. Tilmeldingen er bindende, men kan afmeldes via hjemmesiden eller på spilledagen efter kl. 10.00 ved henvendelse til turneringsledelsen. Startlisten er tilgængelig i Albatross Bar på dagen.

Spilleren skal senest 30 min. før sin starttid have registreret sin start på de opstillede computere i Albatros Bar. Turneringsledelsen forbeholder sig ret til at udelukke en spiller der ikke er registreret rettidigt fra turneringen, og give pladsen til en anden spiller.

Max. hcp. – index 30,6 => 36 AB. Er dit hcp. højere kan du ikke få mere end 36 tildelte slag.

Matchfee og afbud
Medlemmer af Herreklubben deltager gratis. For andre medlemmer af Simons er der et matchfee på kr. 800, hvilket inkluderer medlemskab for resten af igangværende sæson, For gæster er der et matchfee på kr. 100, der skal være betalt til turneringsledelsen senest 30 min. før starttidspunkt angivet på startlisten. Kontaktdata til turneringsleder fremgår af hjemmesiden.

Mødetid
Mødetid ved teestedet senest 5 min. før start. Spillerne skal starte på de tidspunkter og i den rækkefølge, som fremgår af startlisten. Ved gunstart skal alle møde senest 5 min. før start. Har man 2. start på et hul, så skal man stadig møde samme tid som de øvrige spillere.

Ved gunstart er det påkrævet at der startes til det officielle tidspunkt - deltagere der ikke overholder dette bliver diskvalificerede. 

Ved for sent fremmøde inden for 5 min. efter starttiden idømmes 2 straffeslag i slagspil og tab af første hul i hulspil. Senere ankomst medfører diskvalifikation. I tilfælde af force majeure kan der dispenseres.

Manglende afbud/udeblivelse fra en turnering medfører 1 spilledags karantæne for efterfølgende turneringer.

Aflysning af turnering
Turneringsledelsen forbeholder sig til enhver tid ret til at aflyse en turnering, uanset grund.

Forsinkelse af spillet
Utilbørlig forsinkelse af spillet vil efter advarsel og ikke afhjulpet på efterfølgende to huller medføre 1 straffeslag (jf. regel 6-7), gentagen forseelse 2 straffeslag, herefter diskvalifikation.

Brug af afstandsmålingsudstyr
For alle klubturneringer gælder, at en spiller må opnå informationer om afstande ved at benytte udstyr, som alene måler afstande.

Hvis en spiller imidlertid under en fastsat runde benytter udstyr, som kan registrere eller måle andre forhold, der kan have indflydelse på hans spil (fx hældninger, højdeforskelle, vindhastighed, temperatur osv) overtræder spilleren regel 14-3, hvor straffen er diskvalifikation. Dette gælder uafhængigt af, om spilleren rent faktisk har benyttet oplysningerne om andre forhold end afstand.

Scorekort og placeringer
Scorekort indtastes i HK’s system på de opstillede computere i Albatross Bar umiddelbart efter rundens afslutning. Scorekort afleveres herefter til turneringsledelsen i de i Albatross Bar opsatte kasser i nøje overensstemmelse med golfreglerne. Afbrydelse af spillet uden gyldig grund (§ 6-8 a), eller manglende aflevering af scorekort (§ 6-6 b), medfører diskvalifikation. Scorekort, der af turneringsledelsen bedømmes ulæselige eller mangelfulde, vil medføre diskvalifikation.

Ikke afleveret samt ikke korrekt udfyldte scorekort medfører diskvalifikation og kan i gentagne tilfælde medføre indberetning til klubbens handicapkomite.

Det indleverede scorekort skal underskrives af en markør, som skal være gyldigt medlem af Herreklubben, eller vil scorekortet ikke være korrekt udfyldt og medfører derved diskvalifikation.

No Returns accepteres kun med gyldig underskrift af scorekort og begrundelse for NR.

Hvor intet andet er meddelt, afgøres placeringerne efter opnået antal stableford point. Ved lige resultat afgøres placering efter index, således at laveste index vinder.

Ved DGU tællende matcher indtaster herreklubbens matchansvarlig scores efterfølgende i Golfbox, og alle scores uploades til hcp. regulering efter CBA beregning.

Anke
Anke vedr. kendelse eller etikette i forbindelse med en turnering skal være HK’ bestyrelse i hænde senest 8 dage efter turneringens afholdelse, og modtages alene ved fremsendelse af anken på mail til info@herreklubben.dk.

Række præmier

Der spilles i 3 rækker: A, B og C. Der vil være præmie til de tre første i hver række.

 

Tekniske præmier
Der vil være en præmie til tættest på pinden på alle par 3 huller. Spillers markør foretager opmåling med flagstangen, noterer resultatet på scorekortet samt i i HK’s system på de opstillede computere i Albatross Bar umiddelbart efter rundens afslutning.

Herudover vil der også være et flot gavekort ved scoring af en Eagle.

Rang Liste

Der spilles om rangliste placering i hver række (ABC). Ved årsafslutningen kåres nr. 1, 2 og 3 i hver række.

Præmieoverrækkelse
Turneringslederen er ansvarlig for præmieoverrækkelsen, der normalt sker umiddelbart efter turneringens afslutning. Personlig tilstedeværelse ved præmieoverrækkelsen forudsættes for modtagelse af præmien. I modsat fald bibeholdes placeringen, hvorimod præmien tabes, og præmierækken forskydes tilsvarende.

 1.  Herreklubbens bestyrelse ønsker at fremme hurtigt spil på banen dette kan bl.a. opnås ved:På Tee - Den spiller som er klar slår ud
 2. Hold øje med hinandens bold
 3. Forbered dig til dit næste slag mens din medspiller slår til hans bold
 4. Hvis man skal lede efter en bold så vink igennem (vent ikke 5 min!)
 5. Bemærk gerne langsomt spil over for spillepartner
 6. Korte puts behøves ikke at markeres – Slå den i J
 7. Den der holer først ud tager flaget.
 8. Scoren noteres på næste Tee.

 

Øvrige

 • Alle i bolden har ansvar for ikke at miste kontakten med foran spillende bold – Hvis man ikke kan holde tempo så luk igennem
 • Husk at rette nedslagsmærker op på dit eget samt dem der er blevet ”overset” af øvrige spillere
 • Det skal understreges at § 7.1 ( øvelse før eller mellem runder ) er gældende -  spil på dagen, på den gældende bane, før turneringsstart, medfører diskvalifikation

 

Uddrag af Etiketteregler

 • Prøvesving på teestederne er ikke tilladt
 • Turf på fairways skal altid lægges på plads
 • Bunkers skal altid rives for både fodspor og andre ujævnheder så sandet ligger jævnt
 • Riverne i bunkers skal lægges tilbage helt ned i bunkerne
 • Hulkanter på green skal altid beskyttes – undgå at træde tæt på hulkanten og vær forsigtig med håndtering af flagstangen samt opsamling af bolden fra hullet
 • Flagstænger skal altid løfte forsigtigt, lægges og genplaceres med hånden, så der ikke sker skade på hulkant eller green – der må ikke anvendes putter/jern til at lægge/løfte flagstangen
 • Et køllehoved må ikke anvendes til opsamling af bolden fra hullet
 • Alt affald, cigaretskodder, papir, flasker m.v. skal altid smides i de opstillede skraldespande
 • Spil på banen finder altid sted med start fra l. tee på hhv. 18-hullers og 9-hullers banen
 • Greenkeeperne har fortrinsret på banen – afvent altid der vinkes for videre spil

 

Spillets ånd

Golf spilles for det meste uden at der er en dommer til stede.

Spillet funderer sig på den enkeltes ærlighed og oprigtige intention om at vise hensyn over for andre spillere og at spille efter Reglerne. Alle spillere bør opføre sig disciplineret og udvise høflighed og sportsånd til alle tider, uanset hvor konkurrencemindede de er.

Dette er golfspillets ånd!